Comunicat – marșul socialist de ziua internațională a muncii, 1 mai 2022

RO (see english translation below, as well as photos and videos)

Dragi prieteni și tovarăși, 

În ziua de 1 mai 2022, în București, Uniunea Tineretului Socialist și-a ținut congresul, urmat de o manifestație muncitorească. Am defilat, socialiști, stângiști, marxiști, comuniști din UTS, PSR (Partidul Socialist Român), SESM (Sindicatul Elevilor și Studenților Militanți), BTM (Blocul Tineretului Marxist), Fridays For Future Romania (FFF-RO), dar și din alte organizații socialiste și comuniste, de la Piața Universității până la Piața Victoriei în fața guvernului. Sloganurile scandate au fost următoarele – 

 • Nu doar mici și bere, muncitorii la putere!
 • Muncă, paine, pace!
 • Pace în Ucraina, Siria și Palestina!
 • Fără baze militare, doar uzine școli spitale!
 • Democrație la serviciu, nu doar din oficiu!
 • Democrație, nu autocrație!
 • Replantări, nu defrișări!
 • Nici cu Putin, nici cu NATO!
 • Jos războiul capitalist!
 • Oameni nu profit!

Discursurile activiștilor s-au referit la economia circulară a războiului capitalist, la lipsurile artificiale generate de capitalism, situația precară în care se află proletariatul mondial, originile revoluționare ale zilei de 1 mai cat și depolitizarea ei ulterioară (muncitorii americani ce au murit pentru ziua de munca de 8 ore, etc.), discrepanțele ridicole din societatea internațională (10% din populație deține 77% din averea pamantului), amplificarea crizei climatice de către sistemul capitalist, lipsa democrației la locul de muncă, etc.

Mulțumim tuturor organizațiilor prietene ce ne-au trimis mesaje de solidaritate pentru congres și manifestație! Există o mișcare socialistă în România care doar va crește! 

EN

Dear friends and comrades, 

On the 1st of May 2022, in Bucharest,  the Union of Socialist Youth held its congress, followed by a May Day march. We marched, socialists, leftists, marxists, communists from UTS (Union of Socialist Youth), the Romanian Socialist Party (PSR), The Syndicate of Militant Students (SESM), The Marxist Youth Bloc (BTM), Fridays for Future Romania (FFF-RO) but also members of other socialist and communist organisations, from the University Square to Victory Square in front of the government. The chanted slogans were the following – 

 • Not just sausages and beer, worker power!
 • Work, bread, peace!
 • Peace in Ukraine, Syria and Palestine!
 • No military bases, only factories, schools and hospitals!
 • Democracy at work, not just by default!
 • Democracy, not autocracy! 
 • Replantation, not deforestation! 
 • Not with Putin, not with NATO! 
 • Down with capitalist war!
 • People, not profit!

The activist speeches have referred to the circular economy of war in capitalism, the artificial scarcity generated by capitalism, the precarious situation in which the worldwide proletariat is facing, the revolutionary origins of the 1st of May celebration (The Chicago affair, in 1886,where workers died for the 8 hour work day) and the ulterior attempt to separate it from its political core, the ridiculous discrepancies in our society (10% of the world population owns 77% of all wealth), the amplification of the climate crisis by the capitalist system, the lack of democracy in the workplace, etc.

We thank all our sister organizations for sending solidarity messages for our congress and our May Day march! There is a socialist movement in Romania that will only grow.

Distribuie

Ne pare rău, comentariile sunt închise!